แผนอัตรากำลัง

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 1565 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
https://drive.google.com/file/d/1ZJlfl8ZWb0GXg7QmknRErCuwMuBoGCwX/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการแบ่งงานภายใต้ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
https://drive.google.com/file/d/15e4bIoL9opEB8ux9ipXFP9dFqVzH0Dv2/view?usp=sharing
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
https://drive.google.com/file/d/1-MXLmT-aJJg0JAMo7EL5BjfbprAnTgxF/view?usp=sharing
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2562
https://drive.google.com/file/d/1SesOBswbBAkLhtlo82L6Yd-x7dS9CCuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kr6cCy2lNBscLhdaop5U0Q5g_16Ra6Ck/view?usp=sharing
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

https://drive.google.com/file/d/1UT_a9xhkA1kzhxzxHht-7gEP3zzNm357/view?usp=sharing

แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
https://drive.google.com/file/d/1Q8GEISpXWaOYPEunlCfq1xRSoraNRlpB/view?usp=sharing

ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้งที่ 2/2564

ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้งที่ 1/2565

 

 

ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้งที่ 1/2564

© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น