แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 1776 ครั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25666-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565

ประกาศแก้ไเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12/2565

ประกาศ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2565

ประกาศ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565

ประกาศติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น