ศูนย์รวมความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ทต.เมืองชุม เทศบาลตำบลเมืองชุม
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง   คู่มือการปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี   คู่มือปฏิบัติงานและแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้สำหรับพนักงาน   คู่มือการปฏิบัติงานด้านกองคลัง   คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)   กฎหมายและระเบียบ-สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของพนักงาน   ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักปลัด   ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองคลัง   ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองช่าง   ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองการศึกษา
© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น