การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองชุม
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ปฏิบัติงานฯ 2565 -2566   รายงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในการควบคุมและตรวจสอบภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   การบริหารความเสี่ยง   ประกาศ เรื่อง มอบนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2563   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของ อปท.   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น