One Stop Service
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าว EGP

จ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้านบ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองชุม สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล เทศบาลเมืองชุม
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก
73%
ดี
18%
ปานกลาง
4%
ปรับปรุง
7%
© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น