ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าว EGP

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์) สำนักปลัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๑๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนสายเมนพร้อมแก้ไขตู้คอนซูมเมอร์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหินคลุก เกรด C เพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๑๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล เทศบาลเมืองชุม
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก
71%
ดี
19%
ปานกลาง
4%
ปรับปรุง
8%
© 2023 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น