แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 920 ครั้ง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตําบลเมืองชุม พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564

คู่มือ การปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัรการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

รายงานและสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64)

รายงานและสรุปผลข้อเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 2564 (เม.ย.-ก.ย.2564)

รายงานการจัดการ และข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 - มี.ค.65)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเมืองชุม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น