โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 8,9,10)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยมีคณะกรรมการไอโอดีนหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านยกเจริญ หมู่ 9 บ้านวังช้าง และหมู่ 10 บ้านดอนมูล ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริและเตรียมความพร้อมในการเดินรณรงค์ฯ  ด้านไอโอดีนและไข้เลือดออก โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานโครงการฯ ร่วมกับคุณหมอสมคิด เทพสุวรรณ์ (ผอ.รพ.สต.เมืองชุม) ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ แบบบูรณาการ ตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2023 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น