โครงการส่งเสริมให้ความรู้จัดการมูลฝอยทั่วไป

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้จัดการมูลฝอยทั่วไป โดยมีว่าที่ร้อยตรี ชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสมจิตร มะธุรส รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ,นายธนูศักดิ์ อุดแตน รองปลัดเทศบาล ,นายอาคม กันทะสุข ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมณเทียร ศรีสุวรรณ์ นายช่างโยธาอาวุโส ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนายอนุรักษ์ ชลัมพุช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในพื้นที่ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ กระบวนการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้เข้าใจถึงขั้นตอนและหลักการบริหารจัดการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม

 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น