การรับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ตามกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองชุม ปันสุข ขจัดความยากจน ต้านภัยโควิด-19 (ประจำปี พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการรับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ตามกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองชุม ปันสุข ขจัดความยากจน ต้านภัยโควิด-19 (ระยะที่ 1) แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 11 ราย ประจำปี 2565 ร่วมกับ สภาพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สภาองค์กรชุมชนตำบล ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 6 หลัง นำโดยว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง/กองการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ให้การต้อนรับนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี (นายอำเภอเวียงชัย) ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นกำนันตำบลเมืองชุม, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนแก้ว , ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ประธานผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม , ประธานผู้พิการตำบลเมืองชุม ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน (ผู้ด้อยโอกาส) และขอขอบคุณบริษัท อูรมัต จำกัด และบริษัทในเครือข่าย ตลอดจนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองชุม ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2023 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น