แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 443 ครั้ง

แผนพัฒนาบุคลากร ของ เทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
https://drive.google.com/file/d/1diW4rM9VgRybBsDUDbZLCfkPa4G4ogtn/view?usp=sharing
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
https://drive.google.com/file/d/1T20KCHbq-7g4rQFgg-xwkBtEB54KdZ6-/view?usp=sharing
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์