แผนอัตรากำลัง

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 155 ครั้ง

 

แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
https://drive.google.com/file/d/1-MXLmT-aJJg0JAMo7EL5BjfbprAnTgxF/view?usp=sharing
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2562
https://drive.google.com/file/d/1SesOBswbBAkLhtlo82L6Yd-x7dS9CCuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kr6cCy2lNBscLhdaop5U0Q5g_16Ra6Ck/view?usp=sharing
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์