วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 524 ครั้ง

คำขวัญ เทศบาลตำบลเมืองชุม

"เศรษฐกิจเข้มแข็ง ร่วมแรงประชา ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ การศึกษาก้าวไกล โรคภัยไม่มี"

 

วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองชุม

"ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน"

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์