วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 1138 ครั้ง

คำขวัญ เทศบาลตำบลเมืองชุม

"พระธาตุศรีจอมเทพงามสง่า  เมืองชุมสืบสานประเพณีล้านนา  พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองชุม

"ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน"

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์