รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 503 ครั้ง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561 (โดยหน่วยงานภายนอก)

https://drive.google.com/file/d/1l1JgpGsX2D-JBk2ajYejrg-bbwZrsbX9/view?usp=sharing

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 (โดยหน่วยงานภายนอก)

https://drihttps://drive.google.com/file/d/1Bfap9AbdlCyl6uD80YKscfyCZRdEpRzE/view?usp=sharingve.google.com/file/d/1Bfap9AbdlCyl6uD80YKscfyCZRdEpRzE/view?usp=sharing
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปี 2562
https://drive.google.com/file/d/1oEXH-iWqHB0IznqpkZPyyiv3PBHLfqw_/view?usp=sharing
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปี 2563 (หน่วยงานภายนอก)
https://drive.google.com/file/d/1FG-ngfEedS0A8VvQLUMIsopd5GE5flxr/view?usp=sharing

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2564 (โดยหน่วยงานภายนอก) 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2564 (จากหน่วยงานภายนอก)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ-งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ-งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564
 
 
 
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์