โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตำบลเมืองชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณหมอสมคิด เทพสุวรรณ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม) และคุณหมอนรา สังข์แสง (พยาบาลวิชาชีพฯ) เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมโรคแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 60 ราย ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2023 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น