ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์