ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประมูลจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์