แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 299 ครั้ง

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัรการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ต.ค.63 - มี.ค.64

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์