แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 162 ครั้ง

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี พ.ศ2561-2564

https://drive.google.com/file/d/1RSjme2N5yTknMkSi6-YJQ0ET1J7Nivb_/view?usp=sharing

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564

https://drive.google.com/file/d/1JmydQg9Ba_q8JIEKlXx_tfrITrhR0z8q/view?usp=sharing

 

 
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์