แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 285 ครั้ง

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ.2563
https://drive.google.com/file/d/1G6EXotyyeuNUkh34dVuwqQPI8QfZwck-/view?usp=sharing
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองชุม
https://drive.google.com/file/d/12rsm3psnUo4-YlzonZHtmbafQbzfz1po/view?usp=sharing
ภาคผนวก ก-ค
https://drive.google.com/file/d/1oES9S_G9awckX72_mh4ViBxXCfBM2j8l/view?usp=sharing
ภาคผนวก ง-ช
https://drive.google.com/file/d/1xzxzTyTvTPBbU4XsUnEQzIt5qw19Imt9/view?usp=sharing
ภาคผนวก ซ
https://drive.google.com/file/d/1820d-xjheXaWbqh6b0_mM6sEzLOohw60/view?usp=sharing

 © 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์