แผนดำเนินงานประจำปี

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 109 ครั้ง

ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ ประจำปี 2562
https://drive.google.com/file/d/1ZcMGCanqpVMKeDsd_ZpzYDy1T9xE-_zY/view?usp=sharing
ส่วนที่ 2 บัญชีรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
https://drive.google.com/file/d/1lORnO53C3A7WHQKFrGpwz7j9akO4fmTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ZS9qcOheSalsZoyiJTonwfIwTyD0rg_/view?usp=sharing

รายการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

https://drive.google.com/drive/folders/1-p6dCYVEA_MxCahekBBO4dOA_ZnS-v_r?usp=sharing

แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

https://drive.google.com/file/d/1K3cfmGj6gKpnuM0ybEQ8fqVoL2gUs3j5/view?usp=sharing,%20https://drive.google.com/file/d/1MLs7Hx2X5aYlKAqQgkV2B-k9-oQwvfzY/view?usp=sharing,%20https://drive.google.com/file/d/1eWH5qqjmUgrxwCWNm20eMEmhLgNMGrbH/view?usp=sharing
 
 
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์