แผนดำเนินงานประจำปี

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ ประจำปี 2562
https://drive.google.com/file/d/1ZcMGCanqpVMKeDsd_ZpzYDy1T9xE-_zY/view?usp=sharing
ส่วนที่ 2 บัญชีรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
https://drive.google.com/file/d/1lORnO53C3A7WHQKFrGpwz7j9akO4fmTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ZS9qcOheSalsZoyiJTonwfIwTyD0rg_/view?usp=sharing

รายการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

https://drive.google.com/drive/folders/1-p6dCYVEA_MxCahekBBO4dOA_ZnS-v_r?usp=sharing

รายการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์